monitoring en visitatie

Wilt u:

  • de feitelijke prestaties van uw beleid en maatregelen kennen
  • weten wat werkt én wat niet werkt
  • weten welke maatregelen u effectief kunt inzetten?

De kwaliteit van beleid en maatregelen kan pas vastgesteld worden als duidelijk is wat de feitelijke prestaties zijn. Monitoring is van belang om te weten te komen of u op koers ligt en de beoogde resultaten werkelijk bereikt worden. Op basis van dat inzicht kan tussentijds bijgestuurd worden. Monitoring bevordert een resultaatgerichte aanpak en VanDoorneHuiskes helpt daarbij. Advies over monitoring, ontwerp van een monitoringtool of uitvoering van monitoring behoren allen tot de mogelijkheden. VanDoorneHuiskes heeft ook eigen tools ter beschikking.

instrumentontwikkeling

Voor implementatie van beleid kunnen op maat gesneden instrumenten uitkomst bieden. De ontwikkeling van een goed en betrouwbaar instrument is soms een onderzoekstraject op zich.

Dit heeft in de eerste plaats te maken met vragen als:

  • Op welke al beschikbare informatie wordt het instrument gebaseerd?
  • Welke uitgangspunten en definities moeten worden gehanteerd?

Maar belangrijk is natuurlijk ook dat een instrument een proces op gang brengt, mensen aan het denken zet of juist de dialoog faciliteert. Van managementgames, routekaarten, dialooghandleidingen tot Toolkits Inzetbaarheid. Zowel in tastbare vorm als digitaal leverbaar.

onderzoek en advies

Een beleidsprobleem is nog geen onderzoeksvraag. Wij vinden het een uitdaging om beleidsproblemen te vertalen in de juiste onderzoeksvragen, zodat de onderzoeksresultaten daadwerkelijk een antwoord geven op uw vraag.

VanDoorneHuiskes en partners onderzoekt en adviseert in verschillende fasen van beleidsontwikkeling: verkenning en diagnose, strategie- en instrumentontwikkeling, begeleiding en monitoring bij beleidsimplementatie, evaluatie en effectrapportage. Wij inventariseren ook best practices en benchmarken om invulling te geven aan strategie en beleid. Op onderzoeksgebied hebben wij een reputatie van gedegenheid en volstrekte onafhankelijkheid opgebouwd.

trainingen | werkconferenties

Altijd op maat.

Trainingen en werkconferenties kunnen deel uitmaken van een adviestraject en zijn gericht op implementatie van veranderingen. Ook het organiseren en uitvoeren van grote conferenties behoort tot de specifieke expertise van VanDoorneHuiskes.

Voor verschillende (internationale) projecten organiseren wij seminars, conferenties en workshops. Wij werken met Koplopers, Best Practices en jury’s om opgedane ervaringen te presenteren, belangstellenden te informeren en te inspireren tot navolging.

Trainingen worden altijd op maat gemaakt. Of het nu gaat om vrouwelijk leiderschap, briefing van mentoren of train de trainerbijeenkomsten voor HR- professionals in het kader van het gebruik van een managementgame of toolkit.

communicatieadvies

Wij adviseren opdrachtgevers bij vragen die samenhangen met het overdragen van boodschappen naar zowel interne als externe doelgroepen. Verder doen we onderzoek ten behoeve van typering van doelgroepen, we adviseren over communicatiedoelen, we schrijven communicatieplannen en testen communicatieve uitingen.

Ook integrale begeleiding van campagnes behoort tot onze expertise. Herinnert u zich nog de succesvolle Sire campagne “De man die op zondag het vlees snijdt”? VanDoorneHuiskes name het initiatief voor deze campagne en voerde die samen met de Sire uit.

Female Career app

Het aandeel vrouwen in de top groeit maar langzaam. Uit onderzoek weten we wat bedrijven kunnen doen om meer vrouwen in de top te krijgen. We weten nog weinig over de ervaringen van vrouwen met werving- en selectieprocessen voor topfuncties. Het is tijd om vrouwen zelf aan het woord te laten. Dit meten we met de unieke Female Career App voor iOS en Android. In dit ejourney-onderzoek volgen we topvrouwen en monitoren we met regelmaat hun ervaringen met werving en selectie voor hogere functies.

De Female Career app is populair! Er wordt druk gebruik van gemaakt. Al meer danRuim 150 topvrouwen nemen deel. Nog geen uitnodiging ontvangen? Stuur dan een berichtje naar:

info@vandoornehuiskes.eu


3 maanden geleden

Met de hulp van veel topvrouwen hebben we twee jaar lang het onderzoek ‘Vrouwen naar de Top’ met de unieke Female Career App uitgevoerd.
In de publicatie Scherven brengen geluk vertalen we de resultaten van het onderzoek in best practice principles. Vandaag reikte Sybilla Dekker de publicatie uit aan topvrouwen tijdens een netwerkbijeenkomst van VanDoorneHuiskes en Talent naar de Top #schervenbg.
vandoornehuiskes.eu/wp-content/uploads/2018/10/Scherven-Brengen-Geluk.pdf
... See MoreSee Less

Met de hulp van veel topvrouwen hebben we twee jaar lang het onderzoek ‘Vrouwen naar de Top’ met de unieke Female Career App uitgevoerd.
In de publicatie Scherven brengen geluk vertalen we de resultaten van het onderzoek in best practice principles. Vandaag reikte Sybilla Dekker de publicatie uit aan topvrouwen tijdens een netwerkbijeenkomst van VanDoorneHuiskes en Talent naar de Top #schervenbg.
http://vandoornehuiskes.eu/wp-content/uploads/2018/10/Scherven-Brengen-Geluk.pdf

5 maanden geleden

... See MoreSee Less

6 maanden geleden

... See MoreSee Less

6 maanden geleden

... See MoreSee Less