Monitoring en visitatie

Talent naar de Top

Charterondertekenaars rapporteren jaarlijks hun beleid en voortgang aan de Commissie Monitoring. VanDoorneHuiskes audit de Charterondertekenaars met behulp van de online Tool Monitoring Talent. Meer informatie vindt u hier

Infographics met resultaten Monitor TndT

Monitor Duurzame Inzetbaarheid in het onderwijs

VanDoorneHuiskes Tools

De leeftijdsaudit voor het doorlichten van uw organisatie op de factor leeftijd

De genderaudit om de inzet en prestaties van uw M/V diversiteitsbeleid te meten

De diversiteitsaudit om de inzet en prestaties van uw diversiteitsbeleid te meten 

Instrumentontwikkeling

“Medewerker klaar voor de toekomst” 

Een spelsituatie gericht op bewustwording van de verschillende aspecten van levensfasebewust personeelsbeleid maar ook op klantgericht werken. Het spel omvat tevens mogelijkheden voor verankering en een verkenning van implementatiemogelijkheden op maat. Elke managementgame wordt op maat gemaakt voor de sector of een organisatie door het te ‘laden’ met kwesties die afkomstig zijn uit en betrekking hebben op eigen werksituaties.

Spelsituatie op maat voor RIBW

Toolkit voor het voeren van een dialoog tussen medewerkers en leidinggevende over motivatie

MOTIVATIEwijzer

Dialoog tussen medewerker en leidinggevende over inzet en motivatie. Met behulp van een poster, stickers met drijfveren en instructies voor medewerker en leidinggevende heeft VanDoorneHuiskes in opdracht voor de NSVP een instrument ontwikkeld dat medewerkers en leidinggevenden helpt om met elkaar in gesprek te gaan over motivatie en betrokkenheid op het werk.

Met enerzijds reflectie van de medewerker op wat hem of haar drijft, beweegt, motiveert en inspireert en in hoeverre deze aspecten in de eigen taken en functie terug te vinden zijn. En anderzijds gespreksrichtlijnen voor medewerker en leidinggevende om in een gesprek te onderzoeken of er mogelijkheden zijn motivatie en betrokkenheid te optimaliseren, waar ontwikkelingsmogelijkheden liggen die zowel winst opleveren voor de organisatie als voor de werknemer.

Onderzoek en advies

Gelijkloon

Recent werk betreft onderzoek naar beloningsonderscheid tussen vrouwen en mannen in het bedrijfsleven, in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Hierbij is gebruik gemaakt van het mixed-methods design. Dat betekent dat het onderzoek uiteenvalt in een kwantitatief en een kwalitatief deel. 

In het kwantitatieve deel worden verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen geanalyseerd.

In het kwalitatieve gedeelte wordt aan de hand van personeelsdossiers en gesprekken met personeelsadviseurs inzicht verworven in de totstandkoming van het salaris en bepaald of eventuele verschillen in beloning op een neutrale of niet neutrale wijze tot stand zijn gekomen. 

Beloningsonderscheid tussen mannen en vrouwen onder de loep

Effectief inclusiebeleid

Bedrijven en organisaties presteren beter als zij mensen in dienst hebben met  verschillende culturele achtergronden. Dat blijkt uit onderzoek. Voorwaarde is wel dat de leidinggevenden diverse talenten benutten. 

Hoe krijgen werkgevers cultureel divers personeel?

Het onderzoek ‘Goede voorbeelden culturele diversiteit’ van VanDoorneHuiskes en partners leverde 9 principes voor werkgevers op met concrete ideeën voor culturele diversiteit in de organisatie. 

Lees meer in het rapport Goede voorbeelden culturele diversiteit

trainingen conferenties

Borgen van gelijke kansen en non-discriminatie

Tussen 2014 en 2017 ondersteunde VanDoorneHuiskes  het Agentschap SZW en de gemeenten bij het borgen van gelijke kansen en non-discriminatie in ESF projecten. In de eerste fase is ingezet op awareness met informatievoorziening, een brochure en stappenplan.

De volgende fase gericht op ‘understanding’ is ingevuld met  een landelijke studiedag met workshops en door goede voorbeelden te inventariseren bij de arbeidsmarktregio’s. Deze zijn in boekvorm en digitaal verspreid. In de volgende fasen is de overstap gemaakt van ‘understanding’ naar ‘commitment’  richting uitvoering.

Met verschillende stakeholders is in elke AMR een ronde tafelgesprek gevoerd over de borging van gelijke kansen en non-discriminatie en is een SWOT analyse uitgevoerd om te zoeken naar mogelijkheden op maat voor verbetering. Voor het vastleggen van commitment is de ‘consensusverklaring GKND’ gemaakt en uitgezet.

Training  Selecteren zonder vooroordelen

Voor het College voor de Rechten van de Mens voeren we de training Selecteren zonder vooroordelen uit. De training is door het College ontwikkeld.

Afgestemd op de praktijk en met veel online beeldmateriaal is de training uitermate geschikt voor P&O professionals, leidinggevenden maar ook voor studenten.  

Lees meer

Stereotypen en verschillen

communicatieadvies

“De man die op zondag het vlees snijdt”

Herinnert u zich nog de succesvolle Sire campagne “De man die op zondag het vlees snijdt”? VanDoorneHuiskes name het initiatief voor deze campagne en voerde deze samen met de Sire uit.

Maar ook de Postbus 51 campagne “De brandweer doet meer dan blussen“ en de wervingscampagne voor vrouwelijke vrijwilligers bij de brandweer ‘Niet voor mutsen’ werden door VanDoorneHuiskes begeleid.

Portret van een best practice

Best practices inspireren

Uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2016 hebben we goede voorbeelden geselecteerd van grote vennootschappen en organisaties uit de publieke sector die een evenwichtige verdeling (30% m/v) hebben bereikt in de rvb en/of rvc. Aan de hand van desk research (analyse van jaarverslagen, beleidsdocumenten) en interviews met stakeholders is inzicht verkregen in wat werkt binnen deze bedrijven en organisaties en waarom.

VanDoorneHuiskes en partners
2e Dorpsstraat 54
3701 AB Zeist
0031 (0)30 7991166 / 721 0490

Heeft u een vraag, wilt u meer informatie?

Bel of mail:
info@vandoornehuiskes.eu

14 + 10 =