VanDoorneHuiskes en partners levert oplossingen voor vraagstukken die ontstaan waar organisatie, personeel en omgeving elkaar ontmoeten. Ons aanbod omvat onderzoek en advies, maar ook instrumentontwikkeling, monitoring, training en coaching. Bij de resultaten die wij leveren staat de praktische bruikbaarheid voorop. Wij vinden het een uitdaging om voor elk probleem de juiste oplossing te bieden.

Het aandeel vrouwen in de top groeit maar langzaam. Uit onderzoek weten we wat bedrijven kunnen doen om meer vrouwen in de top te krijgen. Maar we weten nog weinig over de ervaringen van vrouwen zelf. Het is tijd om vrouwen zelf aan het woord te laten. Dit meten we met de unieke Female Career App voor iOS en Android. In dit ejourney-onderzoek volgen we topvrouwen en monitoren we met regelmaat hun ervaringen met werving en selectie voor hogere functies.

Medewerker klaar voor de toekomst is een spel-situatie gericht op bewustwording van duurzame inzetbaarheid en klantgericht werken.

Het spel verkent implementatie-mogelijkheden op maat. Het eigen beleid wordt onder de loep genomen en de professional maakt met behulp van een toetsingskader het eigen beleid ‘levensfaseproof’ en vergroot de inzetbaarheid van medewerkers.

Sinds 2013 monitort VanDoorneHuiskes met de Bedrijvenmonitor Wet Bestuur en Toezicht de m/v-samenstelling van de ruim 5000 grote vennoot-schappen in Nederland die moeten voldoen aan het wettelijk streefcijfer. De laatste monitor getiteld Waiting on the world to change, naar de bekende song van John Mayer, verwijst naar wat nog te veel bedrijven doen: afwachten en kijken hoe de wereld om hen heen verandert.


VanDoorneHuiskes en partners

2e Dorpsstraat 54
3701 AB Zeist
0031 (0)30 721 0490

Heeft u een vraag, wilt u meer informatie?

Bel of mail:
info@vandoornehuiskes.eu

3 + 6 =